ZESPÓŁ MIESZKANIOWY W TARNOWIE

Projekt kursowy realizowany na trzecim semestrze studiów I stopnia w zespole dwuosobowym. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dotyczyła części miasta przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie. 

Lokalizacja

Aranżowany przez nas obszar znajduje się na północ od centrum miasta, w pobliżu Kantorii. Poniżej znajdują się  Klub Sportowy i Park Wodny, ze wschodu działka graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od zachodu z ogródkami działkowymi. Przez teren przepływa kanał wodny – Potok Klikowski. Teren znajduje się za dawną strzelnicą, w związku z tym wzdłuż działku przebiegają wały strzelnicze o wysokościach, od 1,35 m do 2,10 m. Jest to teren zielony, jednak zaniedbany i nie pełniący konkretnej funkcji. 

Założenia

Ze względu na bliskość zbiornika wodnego oraz położenie charakter miejsca jest wilgotny i bagnisty.
W połączeniu z obecnością wałów, pozostałych po dawnej strzelnicy oraz niezadbaną zielenią, teren nie wzbudza pozytywnych emocji, jednakże jest dobrym miejscem na zaaranżowanie zabudowy jednorodzinnej, osiedla, z powodu kształtowania granic działki. Duża ilość zieleni, zbiornik wodny, sąsiedztwo domów jednorodzinnych, ogródków działkowych oraz miejsc rekreacji pomagają w stworzeniu przestrzeni przyjaznej dla człowieka. Celem naszego projektu, było stworzenie właśnie takiego miejsca. Chciałyśmy, aby osiedle było przyjazne nie tylko pod względem mieszkalnym – stworzenie funkcjonalnych i dobrze przystosowanych mieszkań, domów jednorodzinnych – ale także integracyjnym – zaprojektowanie przestrzeni wspólnej.

KONCEpCJA

Punktem wyjścia było dla nas określenie sposobu kształtowania wnętrz poprzez zabudowę mieszkaniową. Pragnęłyśmy stworzyć osiedle, które będzie spełniało potrzebę odrębności, przynależności do danego miejsca przez mieszkańców, dlatego zdecydowałyśmy się na „zamknięcie” granic działki. Kolejnym krokiem
w tworzeniu koncepcji zabudowy było stworzenie drogi dojazdowej od strony zachodniej. Wielkość gospodarowanego przez nas terenu wymagała wprowadzenia dodatkowego ciągu komunikacyjnego. Następnym krokiem było nawiązanie do tkanki mieszkaniowej, graniczącej z działką od zachodu. Wyjścia i przerwy
w zabudowie wyznaczyły otwarcia i przerwy w projektowanej przez nas tkance. Chciałyśmy uniknąć wyprowadzania mieszkańców z osiedla, wprowadzając ich na elewację domów znajdujących się po drugiej stronie ulicy. Ukształtowane w ten sposób fragmenty zabudowy dostosowałyśmy do naturalnego aspektu działki, jakim są wały strzelnicze, biegnące wzdłuż terenu. Przecięły one powstałe kwartały, dzieląc je na dwa zespoły, ustawionych naprzeciw siebie domów. W związku
z chęcią zagospodarowania przestrzeni wspólnej, pomiędzy domami, połączyłyśmy mniejsze fragmenty w wyniku czego, powstały cztery kwartały zabudowy,
z przestrzenią pomiędzy nimi.

FUNKCJA

Utworzone kwartały podzielone zostały pod względem zabudowy na szeregową i semi collective. Budynki semi collective ustawione zostały na granicach kwartałów.
Ich kubatura pozwala na zamknięcie zabudowy nie tylko
w poziomie, tworząc przyjemne wnętrze, ale także
w pionie, gdzie dominując wysokością, wyznaczają granicę ciągu niższych budynków. Domy szeregowe
są wzajemnie poprzesuwane względem siebie na osi wschód-zachód (lub do niej podobnej) o 6 m , aby zróżnicować ścianę wnętrza urbanistycznego od strony ulicy oraz zapewnić większą kameralność i prywatność
od strony ogrodu. Przestrzeń prywatna i półprywatna
w postaci ogrodów dla zabudowy mieszkaniowej pozwala na pozostawienie miejsca dla formowania przestrzeni publicznej scalającej teren działki. Na północnej części gospodarowanego obszaru znajdują się kolektory słoneczne, które odpowiadają na zapotrzebowanie
na energię dla całego osiedla.

KOMUNIKACJA

Z powodu powierzchni projektowanego obszaru niezbędne było wprowadzenie komunikacji kołowej
na obwodzie osiedla – drogi od strony południowej, zachodniej i północnej ( od strony wschodniej dostęp
od ul.Piłsudskiego). Aby zapewnić komfortowy dojazd wszystkim mieszkańcom, dodatkowo utworzono ciągi komunikacyjne przechodzące przez środek działki,
co wymagało wyrównania jednego z wałów. W związku
z chęcią pozostawienia osiedla jako zwartej tkanki, chciałyśmy uniknąć przecinania całości komunikacją kołową, dlatego zastosowałyśmy system nawrotek, które doprowadzają kierowcę do połowy osiedla, nie ingerując w ciągłość przestrzeni wspólnej. Dodatkowo wzdłuż zaprojektowanej drogi, wprowadzono ścieżki rowerowe, pas zieleni wraz z miejscami postojowymi oraz chodniki, co zapewnia swobodę w przemieszczaniu się na terenie danego obszaru.

ZIELEŃ

Zieleń była kluczowym elementem naszego projektu. Obcowanie z naturą jest nieodłączną częścią zdrowej egzystencji człowieka. Chciałyśmy, aby mieszkańcy naszego osiedla mieli z nią bezpośredni kontakt.
W projekcie występują prywatne oraz półprywatne
działki przynależące do poszczególnych budynków,
a także zieleń publiczna. Obecne są również rzędy drzew pełniących funkcję buforową (obszar przy istniejącej zachodniej zabudowie szeregowej, oraz obszar przy terenie sportowo-rekreacyjnym nieopodal stadionu).
W przestrzeni publicznej występuje roślinność średnia,
a także niska. Odpowiednio skomponowane urozmaicają przestrzeń i podkreślają jej najpiękniejsze atuty.