PLOMBA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE

Projekt kursowy realizowany na piątym semestrze studiów inżynierskich
w ramach przedmiotu „Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne I” prowadzonym w Instytucie Projektowania Urbanistycznego.

Lokalizacja

Działka opracowania umiejscowiona jest w XIII Dzielnicy Krakowa – Podgórzu. Miejsce to dokładnie zlokalizowane jest między ulicą Nadwiślańską a ulicą Piwną. W bezpośrednim sąsiedztwie płynie Wisła. Lokalizacja ma ogromny potencjał i posiada bogaty kontekst kulturowy i historyczny. Historia tego miasta sięga czasu sprzed 10 tysięcy lat. Na taki czas datuję się pierwsze ślady ludzkiej aktywności na tym obszarze. Rozwijało się tutaj osadnictwo słowiańskie, prawdopodobnie już od VII wieku. Dzielnica ta określana jest jako często jako miejsce kontrastów i stalowej historii.
A najbardziej rozpoznawalnymi znakami dzisiaj są Fabryka Schindlera i kładka Ojca Bernatka wybudowana w 2010 roku. W okolicy znajdują się miejsca związane również z okrutną historią Holocaustu, wspomniane już muzeum,
a także przejmujący Plac Bohaterów Getta. Lokalizacja bez wątpienia jest dobrze skomunikowana z miastem. Wisłę przecinają dwa mosty w najbliższej odległości. Most Piłsudskiego został otwarty w 1933r., został zniszczony w 1945
i ponownie otwarty w 1948 r. Po otwarciu przebudowano układ komunikacji tak, aby umożliwić wjazd bezpośrednio od ul. Krakowskiej i ul. Legionów. Most Powstańców Śląskich (wcześniej most Krakusa otwarty w 1913r.), a w 1915r. Na tym moście dokonało się połączenie Podgórza i Krakowa. W odległości do 5 min pieszo mamy dostęp do dwóch węzłów komunikacji miejskiej (tramwajowo, autobusowej). Na przekroju kilku ostatnich lat Podgórze stało się miejscem nowoczesnych, ciekawych inwestycji. Najważniejsza jest z pewnością wspomniana już wcześniej kładka Ojca Bernatka, która umożliwia piesze połączenie Kazimierza z Podgórzem. Kolejnym obiektem w strefie publicznej jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” (2014). Ta niecodzienna architektura zdecydowanie poprawiła jakość lokalnych terenów inwestycyjnych. Nie można również przeoczyć Bulwarów Wiślanych, które bezpośrednio oddziałują na obszar działki. W strukturze funkcjonalnej obiektów budowlanych przeważają budynki mieszkalne, często z usługami w parterach. W sąsiedztwie znajduję się Szkoła Muzyczna. Niewątpliwie wartość terenów podnosi również bliskość usług kulturalnych, restauracji i sklepów.

ANALIZA WIDOKU

idea projektu

Moim głównym założeniem było stworzenie obiektu mieszkaniowego, który umożliwi rozwijanie więzi między społecznością lokalną. Coraz ciężej w czasach ograniczających się do smartfonów i wirtualnych relacji o najzwyklejszą rozmowę z sąsiadem. Ważne jest tworzenie takich przestrzeni, aby umożliwiać użytkownikom i sugerować w pewien sposób integrujące formy aktywności. Działka okazała się całkiem dużym obszarem jak na plombę zabudowy. Często spotyka się działki wąskie, ciasno wciśnięte między istniejącą zabudowę. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej teren inwestycji to działki o numerach 50/1, 51/2, 51/3 oraz 52. Dodatkowym utrudnieniem było charakterystyczne obniżenie bryły budynku sąsiadującego i wycięty w środku taras. Ważne było żeby nie zablokować tamtejszym mieszkańcom dostępu do światła. To był mój punkt wyjścia. 

Kierunki wyznaczone przez wspomniany taras wyznaczyły granicę przyszłych obiektów. Ze względu na budynek po drugiej stronie działki i jego zakończenie od strony ul. Piwnej jedno z mieszkań zostało cofnięte. Od strony ul. Nadwiślańskiej postanowiłam udostępnić mieszkańcom najcenniejszy w tej okolicy widok – na Wisłę. Jest to kluczowy element mojego założenia. Taras widokowy podzielił podłużną bryłę na dwie zróżnicowane proporcjami prostopadłościany. Wszystkie elementy starałam się skomunikować jedną klatką schodową, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń pozostawioną na dziedziniec. Z tego względu konieczne było zastosowanie dojść galeriowych. Jest to więc układ mieszany.

W bryle ważne było dowiązanie się do istniejących budynków, które miały różne wysokości. Mieszkania od strony ul. Nadwiślańskiej zostały wzbogacone
o balkony, nadające charakter przedniej elewacji. Obydwie elewacje zostały złożone z dwóch elementów – bryły wykończonej szklistymi panelami oraz szkleniem okiennym oraz ażurowej formie wykończenia w formie drewnianych żaluzji. Parter pd strony Wisły został podcięty prawie na całej długości. Od strony Piwnej
 w kilku miejscach. Między innymi w miejscu bramy wjazdowej do garażu podziemnego. Zlokalizowany został od ul. Piwnej ze względu na reprezentacyjny charakter drugiej strony działki. Od tej również strony znajdują się wjazdy do garaży podziemnych nowej inwestycji – Nadwiślańska 11. 

WIDOK OD ULICY NADWIŚLAŃSKIEJ I PIWNEJ
SYTUACJA

rzuty

przekroje

elewacje

zestawienie mieszkań

ZDJĘCIA MAKIETY

PLANSZE PROJEKTOWE