ODZYSKIWANIE MIEJSC UTRACONYCH

Projekt kursowy realizowany na czwartym semestrze studiów inżynierskich. Kontynuowany w ramach konkursu ogłoszonego przez firmę NORLYS pt. „Oświetlenie w zabudowie jednorodzinnej”
 – laureat pierwszego miejsca. 

Celem zadania projektowego „Odzyskanie miejsc utraconych” było uczynienie miejsc zapomnianych atrakcyjnymi do zamieszkania. Początkowo należało odnaleźć miejsce zdegradowane i zaniedbane, które dzięki architekturze odzyskałoby bądź otrzymałoby nowy urok. Istotna było lokalizacja owej przestrzeni, musiała ona bowiem znajdować się w Polsce na terenie nie objętym ochroną, która uniemożliwiałabym usytuowanie obiektu. Projekt powinien posiadać optymalne związki z kontekstem miejsca, krajobrazem przyrodniczym i kulturowym. Wydobycie walorów i właściwości danej lokalizacji było kluczowym punktem opracowania. Ważne było również zachowanie elastyczności funkcjonalnej pozwalającej na aranżację przestrzeni mieszkalnej (o powierzchni do 300 m²)
 w zależności od bieżących potrzeb. Ponadto należało zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny oraz ekonomiczny i zaprojektować obiekt w miarę możliwości
z maksymalną energooszczędnością, nastawiony na zysk ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych, zarówno pod względem budowy formy jak i rozwiązań detalu.

Lokalizacja

rzuty

elewacje i przekrój

schemat zmiennej elewacji

wizualizacja dzienna

wizualizacja nocna - widok z góry