DOM MIEJSKI

Projekt kursowy realizowany na piątym semestrze studiów inżynierskich. Odnosił się on do lokalizacji, która była stworzona do celów ćwiczeniowych, bez dokładnego umiejscowienia w świecie rzeczywistym. Posiadała jednak cechy zabudowy miejskiej typowe dla renesansu.

idea projektu

Całość założenia urbanistycznego posiada cechy typowe dla renesansu. Działka zlokalizowana jest w pierzei przyrynkowej, niemalże naprzeciwko ratusza. Otaczające budynki przesunięte są względem siebie. Działka ma wymiary ok. 32 m na 42 m. Od strony północnej i południowej konieczne było dobudowanie się do ścian szczytowych istniejących budynków. Jednym z moich założeń było wysunięcie części bryły, aby z obydwóch stron dopasować się do linii zabudowy. Pozwoliło mi to zaakcentować wejście do domu miejskiego od strony zachodniej (czyli rynku). Dojazd techniczny do budynku zlokalizowałam od strony wschodniej, na którą również wyprowadzone są dwie drogi ewakuacyjne z obiektu. Główną ideą architektoniczną było dla mnie stworzenie pewnego rodzaju „bufora” między historią a teraźniejszością. Wychodząc z założenia, że kiedyś rynek był zamknięty pierzejami z każdej strony, musiała istnieć na działce zabudowa mieszkaniowa. Z planu miasta wynika, że były to 3 kamienice, również poprzesuwane względem siebie. Moją bryłą nawiązuję do liczby tych elementów, ponieważ jest ona wyraźnie podzielona. Starałam się również zachować proporcję szerokości kamienic w stosunku to domu miejskiego. Całość zdaję się być ceglaną pozostałością po renesansowych budynkach. Wprowadzone zostają nowoczesne elementy w postaci okien wystających poza elewację historyczną. Tak „maluję się” obraz dwóch części od strony zachodniej. Pomiędzy nimi szklana bryła ukazuję wnętrze domu miejskiego zachęcając mieszkańców do wejścia. Bryła najbardziej wysunięta w stronę rynku zwieńczona jest dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci takiej jak w budynku sąsiednim. Zwrócona jest okapem do pierzei ulicy. Nad resztą założenia zastosowany został dach płaski.

rzuty

przekroje I ELEWACJE

PLANSZE PROJEKTOWE