DOM ENERGOOSZCZĘDNY

Projekt konkursowy na DOM ENERGOOSZCZĘDNY realizowany w ramach przedmiotu
„Budownictwo Ogólne” na czwartym semestrze studiów inżynierskich.

rozwiązania energooszczędne

rzut i sytuacja

przekroje

elewacje

detale przyjętych rozwiązań